1. ELEMENTE DEFINITORII
Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către WEBSHOP.KOBEZOL.RO prin intermediul magazinului virtual WEBSHOP.KOBEZOL.RO către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.
Astfel, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător - persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător - societatea comercială SC. Kobezol SRL, având sediul SC Kobezol SRL, GHEORGHENI str. Ciobotului, nr.15, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J19/514/1995, CUI: 7786518.
Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile, și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
 
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
a. Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);
c. Termeni și condiții;
Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera în nici un moment o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător.
 
3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI
a. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
b. Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă Vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;
c. Comunicarea cu magazinul online WEBSHOP.KOBEZOL.RO - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
 
4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona și/ sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
 
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)
Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți și nu va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea SC Kobezol SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.
Conținutul site-ului WEBSHOP.KOBEZOL.RO: imagini, texte, scripturi, software, mărci înregistrate, este integral proprietatea SC Kobezol SRL și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul SC Kobezol SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.
WEBSHOP.KOBEZOL.RO poate oferi Utilizatorului/ Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/ conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/ persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului WEBSHOP.KOBEZOL.RO.
Utilizarea pe WEBSHOP.KOBEZOL.RO a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. WEBSHOP.KOBEZOL.RO nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului..
 
6. CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE
Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Cumpărătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea Vânzătorului. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
SC Kobezol SRL asigură confidențialitatea și securitatea informațiilor transmise. Datele clienților nu pot fi folosite de alții și nici furnizate altor părți. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.
SC Kobezol SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la Cumpărător. Pe baza consimțământului expres și neechivoc și numai în limitele legislației în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse/ servicii, este posibil să oferim astfel de informații către terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre).
 
7. FACTURARE – PLĂȚI
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
 
8. RISCURI SI RESPONSABILITĂȚI
a. Livrare - Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.b. Transport – Ambalare. In afară de cazul în care Vânzătorul și Cumpărătorul convin altfel, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.
 
9. ACCEPTARE
Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile.
 
10. GARANȚII
Toate produsele comercializate de către site-ul WEBSHOP.KOBEZOL.RO beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. În cazul produselor vândute și livrate de WEBSHOP.KOBEZOL.RO, certificatele de garanție sunt emise direct de către WEBSHOP.KOBEZOL.RO.
Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa office@kobezol.ro .Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.   
 
11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII
Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).
În cazul livrării prin curier, acesta este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare pentru verificarea integrității bunurilor livrate.
 
12. RĂSPUNDERE
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/ sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.   
 
13. FORȚA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
 
14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA 
 Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute din interpretarea și executarea acestui contract se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
 
15. MĂRCI ÎNREGISTRATE   Produsele WEBSHOP.KOBEZOL.RO sunt mărci înregistrate la OSIM, iar comercializarea/ revânzarea acestora fără acordul SC Kobezol SRL se pedepsește conform legislației în vigoare!
De asemenea folosirea materialelor de suport media (poze, texte, descrieri, detalii tehnice etc.) este interzis, fără acordul scris al SC Kobezol SRL.